Giới thiệu chung về các phần chính của phần mềm nha khoa

Lịch hẹn

Tạo mới, quản lý tất cả các lịch hẹn cạo vôi răng, trồng Implant, trồng răng sứ, chỉnh nha, phục hình, khám tổng quát ... theo ngày, tuần, tháng, theo từng nha sĩ, giúp nha sĩ có thể chủ động sắp xếp thời gian đến phòng khám cũng như giảm tối đa thời gian chờ đợi của khách hàng.

Bệnh nhân

Quản lý các thông tin về bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, lịch sử điều trị. Tra cứu lịch sử điều trị Implant, trồng răng sứ, chỉnh nha, phục hình, khám tổng quát ..., xem lại các ghi chú, hình ảnh, toa thuốc của bệnh nhân.

Thống kê thanh toán

Tạo phiếu thu, phiếu chi. Quản lý hoạt động thu chi, sổ quỹ tiền mặt tại phòng khám cũng như phiếu thu và công nợ từng bệnh nhân

Tổng quan

Thống kê báo cáo doanh thu theo từng bác sĩ, từng loại dịch vụ.

Thống kê tình hình thu chi, thu nhập của phòng khám

Thống kê thời gian khám chữa bệnh của bác sĩ và thời gian của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại phòng khám

Danh mục

Quản lý thông tin bệnh nhân, nhóm bệnh nhân

Quản lý doanh thu

Quản lý phòng khám

Quản lý dữ liệu hệ thống

Quản lý dữ liệu dịch vụ khám chữa bệnh

Quản lý thuốc

Quy trình sử dụng phần mềm quản lý nha khoa

  1. Đăng ký và Đăng nhập
  2. Quản trị hệ thống
  3. Lich hẹn
  4. Bệnh nhân
  5. Thống kê thanh toán
  6. Tổng quan
  7. Danh mục

 

Messager Maydental