Danh mục

Với hơn 20 danh mục dữ liệu phần mềm được quản lý tập trung và đồng nhất. Bao gồm:

 • Dịch vụ
 • Nhóm dịch vụ
 • Khách hàng
 • Nhóm khách hàng
 • Nhà cung cấp
 • Khuyến mãi & hậu mãi
 • Thông tin phòng khám
 • Danh sách Nha sĩ
 • Danh sách nhân viên phòng khám
 • Danh sách user truy cập
 • Phân quyền user trên từ đối tượng dữ liệu
 • Danh sách đối tượng: răng hàm
 • Danh sách thuốc + đơn giá
 • Danh sách đơn vị tính
 • Danh sách cách sử dụng thuốc

Thao tác nhập liệu tất cả các danh mục trong các nhóm quản lý tương tự nhau, chỉ cần bấm nút thêm mới, nhập liệu các thông tin, sau đó bấm lưu. Dữ liệu đã được tạo thành công.

 

 

 

Messager Maydental