Thêm bệnh nhân mới

Bước 1: Truy cập vào quản lý bệnh nhân và nhấn nút "thêm bệnh nhân".

 

 

 

 

 Bước 2: Hoàn thành form mẫu đăng ký bệnh nhân mới

 

 

 

 

 • Họ và tên: Nhập họ tên đầy đủ của bệnh nhân.
 • Ảnh đại diện: Chọn ảnh đại diện cho bệnh nhân. Lưu ý ảnh phải có dung lượng nhỏ hơn 1 MB.
 • Mã hồ sơ: tạo mã hồ sơ theo dõi.
 • Giới tính: Chọn giới tính của khách, Nam hoặc Nữ.
 • Năm sinh: Nhập thông tin năm sinh của bệnh nhân.
 • Địa chỉ: Nhập thông tin địa chỉ của bệnh nhân.
 • Điện thoại: Nhập số điện thoại của bệnh nhân.
 • Email, Facebook, Chứng minh thư: Nhập các thông tin về Email, Facebook, Chứng minh thư của bệnh nhân.
 • Nhịp tim, dị ứng, huyết áp, đường huyết: Nhập các thông số về tình hình sức khỏe của bệnh nhân sau khi kiểm tra
 • Ghi chú: Nhập thông tin cần lưu ý về bệnh nhân.
 • Nhóm: Chọn nhóm bệnh nhân đã có trên hệ thống mà người dùng muốn thêm bệnh nhân này vào.

Bước 3: Nhấn nút "Thêm" để thêm thông tin bệnh nhân vào quản lý bệnh nhân.

Quản lý bệnh nhân

Bước 1: Truy cập quản lý bệnh nhân trên thanh menu.

Bước 2: Giao diện quản lý bệnh nhân như hình bên dưới

 

 

 

 

 • Thanh tìm kiếm giúp tìm kiếm bệnh nhân cực nhanh chỉ cần nhập tên hoặc mã số hồ sơ hoặc số điện thoại ....
 • Hồ sơ bệnh nhân được sắp xếp theo thứ tự người có cuộc hẹn gần nhất.
 • Chỉnh sửa hồ sơ bệnh nhân bằng cách click vào nút "chi tiết" bên dưới

Bước 3: Quản lý giao diện bệnh nhân theo giao diện lưới.

 

 

 

 

 • Quản lý giao diện bệnh nhân bằng dạng lưới giúp tìm ra bệnh nhân theo các tiêu chí khác nhau.
 • Giao diện thân thiện, tăng thêm số lượng bộ lọc có thể hoạt động.
Quản lý nhóm bệnh nhân

Mỗi bệnh nhân bạn có thể thêm vào các nhóm bệnh nhân khác nhau, bạn có thể thêm bất cứ bệnh nhân nào vào bất cứ nhóm nào.

một ví dụ đơn giản cho việc thêm nhóm bệnh nhân tiết kiệm thời gian quản lý: Bạn muốn tạo khuyến mại cho tất cả những khách nữ nhân dịp 8/3 ==> Lọc danh sách bệnh nhân nữ theo giới tính và cho tất cả những người có tên như vậy vào chung 1 nhóm, sau đó thêm mã khuyến mãi cho nhóm đó. Vậy là bạn đã tiết kiệm đi rất nhiều thời gian thay vì phải thêm mã khuyến mãi cho từng bệnh nhân.

Bước 1: Tạo nhóm bệnh nhân.

- Truy cập Danh mục / Nhóm bệnh nhân / click nút Thêm nhóm bệnh nhân

- Hoặc truy cập vào đường link sau: https://app.maydental.vn/ - click vào "nhóm bệnh nhân".

 

 

 

 

Bước 2: Hoàn thành form mẫu cho nhóm bệnh nhân

 

 

 

 

Bước 3: Thêm bệnh nhân vào nhóm

 • Tại màn hình bệnh nhân, sau khi nhập thông tin bệnh nhân, bạn có thể chọn nhóm để lưu bệnh nhân vào nhóm.
 • Tại trang Danh sách bệnh nhân, click sửa từng bệnh nhân.

 

 

 

 

 

Messager Maydental