Bước 1: Thêm mới lịch hẹn mới bằng cách click vào nút "Thêm cuộc hẹn" hoặc click vào 1 vị trí bất ký trên lịch

 Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào form mẫu

  • Công việc: Nhập công việc hoặc dịch vụ mà bệnh nhân muốn đăng ký khám chữa bệnh
  • Bắt đầu: chọn ngày, giờ đăng ký khám chữa bệnh.
  • Thời lượng theo phút: chọn thời lượng thực hiện khám chữa bệnh tương ứng với dịch vụ đăng ký.
  • Bác sĩ: Chọn bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh theo danh sách bác sĩ làm việc tại phòng khám
  • Bệnh nhân: Chọn bệnh nhân đã có từ danh sách dữ liệu của phòng khám hoặc nhập thông tin bệnh nhân mới.
  • Trạng thái: Nhập trạng thái cuộc hẹn

Trạng thái

Diễn giải ý nghĩa

Ký hiệu

Mới

Bệnh nhân mới đăng ký lịch hẹn.

Trước ngày hẹn, nv phòng khám sẽ liên lạc với khách hàng để xác nhận lại lịch hẹn, có 2 lựa chọn tiếp theo là xác nhận hoặc hủy lịch hẹn

 

Xác nhận

Lịch hẹn đã được xác nhận chắc chắn thực hiện

 

Đang đợi

Bệnh nhân đã đến phòng khám, đang đợi đến lượt

 

Đang trong quá trình điều trị

Bệnh nhân đang được bác sĩ điều trị

 

Hoàn tất

Bệnh nhân đã hoàn tất dịch vụ tại phòng khám

 

Hủy bỏ

Bệnh nhân hủy bỏ lịch khám chữa bệnh

 

 

Bước 3: Cuộc hẹn vừa thêm mới sẽ xuất hiện tại trang Lịch hẹn với đầy đủ các thông tin.

 

 

 

Messager Maydental