Bước 1: Thiết lập thông tin cá nhân

Thay đổi email, tài khoản đăng nhập và ngôn ngữ sử dụng, phần mềm quản lý nha khoa Maydental nay đã hỗ trợ 2 ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt

Bước 2: Quản lý mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu một cách dễ dàng và nhanh chóng

Messager Maydental