Cập nhật maydental phiên bản 1.5:

  • Tích hợp SMS/Payment 
  • Cập nhật đăng ký sử dụng
  • UI/UX cho phần thông tin & cấu hình phòng khám
  • Default data cho phòng khám mới
  • Toa thuoc mẫu
  • Điều chỉnh các mẫu phiếu in
  • Phân biệt 1 số thông tin trên lich hẹn (Lich hen tự động vs lịch hẹn bình thường | lịch bị hủy | Lịch đã hoàn thành)
Cảm ơn BS đã đồng hành cùng Maydental trong suốt thời gian vừa qua
  .  Maydental Teams
Các tin liên quan: