07 tháng 08 năm 2020

Cập nhật maydental phiên bản 2.1.1

Cập nhật maydental phiên bản 2.1.1

cập nhật maydental phiên bản 2.1.1 mang đến trải nghiệm mới cho phòng khám...

28 tháng 07 năm 2020

Cập nhật maydental phiên bản 2.0

Cập nhật maydental phiên bản 2.0

Phiên bản 2.0 của maydental được ra mắt với các tính năng cũng như thay đổi thông dụng....

14 tháng 07 năm 2020

Cập nhật maydental phiên bản 1.6

Cập nhật maydental phiên bản 1.6

Cập nhật maydental phiên bản 1.6 - ...

14 tháng 07 năm 2020

Cập nhật maydental phiên bản 1.5

Cập nhật maydental phiên bản 1.5

Cập nhật maydental phiên bản 1.5 - Tich hop SMS/Payment , UI/UX cho phần thông tin & cấu hình phòng khám,Default data cho phòng khám mới...