09 tháng 03 năm 2022

Phiên bản cập nhật phần mềm CRM ngành nha

Phiên bản cập nhật phần mềm CRM ngành nha

Trải nghiệm tính năng nhắc hẹn 1 chạm bằng ZALO OA trong trường hợp khách quên hoặc đến trễ ngay trên màn hình lịch hẹn. Tinh năng này nhằm bổ xung thêm cho tín...