Danh mục là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin của phần mềm CRM, quản lý nha khoa, bác sỹ có thể tìm kiếm và chỉnh sửa tất cả những thông tin ở đây.

Danh mục

Với hơn 20 danh mục dữ liệu phần mềm được quản lý tập trung và đồng nhất. Bao gồm:

 • Dịch vụ: thêm xóa sửa cho các dịch vụ của phòng khám.
 • Nhóm dịch vụ: là một nhóm của dịch vụ. Thêm xóa sửa chúng tại đây.
 • Nhóm khách hàng: nơi cập nhật nhóm khách hàng cho từng chiến dịch của phòng khám.
 • Răng: thay đổi tên kí hiệu của răng hoặc thêm đơn vị tính phù hợp với nha khoa của bác sỹ.
 • Thiết lập hệ thống: nơi bác sỹ lưu trữ tên nha khoa cũng như các thông tin khác cho phần phiếu in.
 • Nhà cung cấp: nơi lưu trữ thông tin của các nhà cung cấp vật liệu cho nha khoa.
 • Hình ảnh: nơi quản lý hình ảnh của hệ thống.
 • Bác sỹ: nơi thay đổi cũng như thêm bác sỹ cho hệ thống.
 • Danh sách đối tượng: răng hàm.
 • Danh sách thuốc + đơn giá.
 • Danh sách đơn vị tính.
 • Danh sách cách sử dụng thuốc.

Thao tác nhập liệu tất cả các danh mục trong các nhóm quản lý tương tự nhau, chỉ cần bấm nút thêm mới, nhập liệu các thông tin, sau đó bấm lưu. Dữ liệu đã được tạo thành công.

danh muc.jpg