Sơ đồ tổng quan trong phần mềm quản lý nha khoa là giao diện được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của phòng khám. Cung cấp các chỉ số phân tích về tình hình hoạt động của phòng khám, giúp bác sỹ có cái nhìn tổng quát và nhanh chóng nhiều thông tin quản trị khác nhau.

1. Tùy chỉnh bộ lọc thời gian

a. Chọn mục "Tổng quan" trong "Báo cáo" trên thanh công cụ

20 bao cao.jpg
b. Chọn mốc thời gian muốn phân tích dữ liệu

Tùy vào thời gian mà bác sỹ muốn phân tích dữ liệu mà bác sỹ chọn thời gian phù hợp, có các mốc có sẵn cho bác sỹ cũng như là tự tạo mốc cho mình.

22 loc thoi gian.jpg

2. Các thông số khi phân tích

Phần mềm sẽ thống kê và phân tích:

  • Tổng thu nhập của phòng khám: là tổng thu nhập của phòng khám trong khoảng thời gian đã chọn và so sánh với cùng thời gian đó kỳ trước ( vd: bác sỹ chọn tháng này thì cùng kỳ là tháng trước )
  • Thời gian chờ ( phút/cuộc hẹn) là thời gian chờ của bệnh nhân với bác sỹ, số liệu này dựa trên sự tương tác với lịch hẹn của phòng khám và so sánh với cùng kỳ.
  • Cuộc hẹn mới: Số lượng cuộc hẹn so sánh với cùng kỳ.
  • Khách hàng mới: số lượng bệnh nhân được tạo so với cùng kỳ.
  • Biểu đồ thu chi phòng khám: Cho biết lượng thu và chi của phòng khám giao động trong khoảng thời gian xác định (đơn vị VND)
  • Biểu đồ số lượng lịch hẹn: Thống kê được lượng lịch hẹn trong khoảng thời gian trên.
  • Biểu đồ doanh thu bác sỹ theo đơn vị VND và % : Thống kê được doanh thu của bác sỹ đó trong phòng khám với thời gian trên.
sodo.png