Chức năng Quản lý bệnh nhân trên phần mềm quản lý nha khoa là chức năng quan trọng nhất của phòng khám, nó giúp lưu trữ thông tin bệnh nhân cùng với các thông số đính kèm giúp cho các bác sỹ tiếp cận được với nhu cầu các bệnh nhân một cách cụ thể nhất.

Bước 1: Quản lý Bệnh nhân

a. Thêm bệnh nhân mới
Truy cập vào quản lý bệnh nhân và nhấn nút Thêm bệnh nhân.


 b.Hoàn thành mẫu đơn đăng ký bệnh nhân mới.

Lưu ý: 

  • chọn nhóm bệnh nhân: việc chọn nhóm cho bệnh nhân mục đích tiện cho việc thao tác trên nhiều bệnh nhân cùng một lúc. vd: giảm giá trên nhóm bệnh nhân có địa chỉ là xã vùng núi ... (thêm nhóm là không bắt buộc)

  • Tiếp tục thêm bệnh nhân: Thao tác thêm bệnh nhân mới sẽ tiếp tục cho đên khi bạn thoát khỏi mẫu đơn ( thao tác này dành cho các bác sỹ muốn thêm nhiều bệnh nhân cùng một lúc)

c. Giao diện quản lý bệnh nhân dạng ô:

  • Điểm mạnh ở giao diện dạng này là các bác sỹ có thể có cái nhìn trực quan với các bệnh nhân. Các bệnh nhân mới được thao tác sẽ được liệt kê ở hàng trên cùng. Các bệnh nhân có lịch hẹn trong ngày hoặc gần kề sẽ được ưu tiên sắp xếp trước. 
  • Thanh tìm kiếm: giúp tìm kiếm bệnh nhân cực nhanh chỉ cần nhập tên hoặc mã số hồ sơ hoặc số điện thoại.

d. Giao diện quản lý bệnh nhân dạng lưới.

  • Điểm mạnh ở giao diện dạng này là các bác sỹ có thể so sánh giữa các bệnh nhân với các thông số khác nhau. Có thể sắp xếp được các bệnh nhân với các tiêu chí khác nhau.
Bước 2: Quản lý nhóm bệnh nhân

Mỗi bệnh nhân bạn có thể thêm vào các nhóm bệnh nhân khác nhau, bạn có thể thêm bất cứ bệnh nhân nào vào bất cứ nhóm nào.

một ví dụ đơn giản cho việc thêm nhóm bệnh nhân tiết kiệm thời gian quản lý: Bạn muốn tạo khuyến mại cho tất cả những khách nữ nhân dịp 8/3 ==> Lọc danh sách bệnh nhân nữ theo giới tính và cho tất cả những người có tên như vậy vào chung 1 nhóm, sau đó thêm mã khuyến mãi cho nhóm đó. Vậy là bạn đã tiết kiệm đi rất nhiều thời gian thay vì phải thêm mã khuyến mãi cho từng bệnh nhân.

a. Tạo nhóm bệnh nhân.

- Truy cập Danh mục / Nhóm bệnh nhân / click nút Thêm nhóm bệnh nhân

- Hoặc truy cập vào đường link sau: https://app.maydental.vn/ - click vào "nhóm bệnh nhân".

 

b. Hoàn thành form mẫu cho nhóm bệnh nhân

 

c. Thêm bệnh nhân vào nhóm

  • Tại màn hình bệnh nhân, sau khi nhập thông tin bệnh nhân, bạn có thể chọn nhóm để lưu bệnh nhân vào nhóm.
  • Tại trang Danh sách bệnh nhân, click sửa từng bệnh nhân.

 

 

 

Messager Maydental