Chức năng quản lý lịch hẹn trên phần mềm CRM, quản lý nha khoa giúp các bác sĩ quản lý được khối lượng công việc trong ngày, tuần, tháng ... theo từng nhân sự, từ đó có kế hoạch sắp xếp nhân sự, thời gian tối ưu cũng như là chăm sóc bệnh nhân tận tình và chu đáo hơn

Bước 1: Thêm lịch hẹn

Bác sĩ có thể thêm lịch hẹn mới bằng cách nhấn nút "Thêm cuộc hẹn" hoặc click vào ô thời gian và bác sỹ tương ức trên lịch hẹn để tạo lịch hẹn.
 

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết

Điền đầy đủ thông tin cần thiết cho một lịch hẹn.
 • Công việc: Chọn việc cần thực hiện cho lịch hẹn.vd: cạo vôi răng, đánh bóng răng ...
 • Bệnh nhân: Chọn bệnh nhân hay khách hàng
 • Bắt đầu: Chọn thời gian cho lịch hẹn.
 • Thời lượng theo phút: Chọn thời lượng cho cuộc hẹn, nhỏ nhất là 30 phút.
 • Bác sĩ: Chọn bác sỹ cho lần hẹn đó.
 • Trạng thái: Chọn trạng thái cuộc hẹn.(New, Confirmed,Waiting, In-progress,Done, Cancel)
  • New: Cuộc hẹn mới, (cuộc hẹn chưa đến thời gian hẹn hoặc bệnh nhân chưa xác định đến)
  • Confirmed: Cuộc hẹn bệnh nhân đã xác nhận là sẽ đến.
  • Waiting: Trạng thái bệnh nhân đến điểm hẹn và chờ vào phòng khám.
  • In-progress: Trạng thái bệnh nhân đã vào phòng để thực hiện lần khám.
  • Done: Trạng thái hoàn tất lịch hẹn.
  • Cancel: lịch hẹn bị hủy bỏ.

Bước 3: Thao tác trên lịch hẹn.

Bác sỹ có thể thao tác những lịch hẹn bằng cách thay đổi thời gian, thay đổi nhân sự thực hiện, và thay đổi trạng thái cuộc hẹn trong bảng trạng thái bên dưới.
Lưu ý: Việc thao tác trên lịch hẹn ngoài giúp các Bác sĩ ghi nhớ được thời gian tiếp đón bệnh nhân, nó còn giúp Bs có các số liệu thống kê về các lần bệnh nhân đến phòng khám, thời gian trễ, thời gian chờ, thời gian được phục vụ ... nhằm giúp cho quá trình CSKH của phòng khám ngày càng tốt hơn. 
 

Trạng thái

Diễn giải ý nghĩa

Thao tác

Đồng ý hoặc hủy bỏ

Lịch hẹn bệnh nhân xác nhận là đồng ý hoặc hủy bỏ.

 

Xác nhận đến phòng khám

bệnh nhân đến phòng khám

 

Xác nhận vào khám

Bệnh nhân vào khám.

 

Hoàn tất

Hoàn tất quá trình điều trị

 

 

Bước 4: Nhắc lịch cho Bs qua Email.

Vào 7h sáng mỗi ngày hệ thống sẽ tự động tổng hợp các công việc, cuộc hẹn cần thực hiện trong ngày và gởi cho BS thông qua Email. Bs chỉ cần nhận email và sắp xếp công việc sao cho thuận tiện nhất.

 

Messager Maydental