Để dễ dàng đăng nhập Maydental, bác sỹ nên tạo một shortcut cho máy tính của phòng khám.

1. Đối với trình duyệt chrome

1. Đăng nhập vào hệ thống qua đường dẫn https://app.maydental.vn/

2. Click vào biểu tượng setting bên góc phải của trình duyệt, chọn "More tools" --> "Create shortcut..."

shortcut_1.png

3. Chọn tên mà bạn muốn đặt rồi nhấn "create"

shortcut_2.png

d. Bây giờ bạn chỉ cần click vào shortcut trên desktop để đăng nhập hệ thống.

shortcut_3.png

2. Đối với trình duyệt Internet explorer

1. Đăng nhập vào hệ thống qua đường dẫn https://app.maydental.vn/
2. Trên màn hình click chuột phải chọn "create shortcut"  shortcut_ie_1.png

3. Chọn "yes" để tạo shortcut như bạn mong muốn

shortcut_ie_2.png