Để dễ dàng đăng nhập Maydental, bác sỹ nên tạo một shortcut cho máy tính của phòng khám.

Bước 1: Đối với trình duyệt chrome

a. Đăng nhập vào hệ thống qua đường dẫn https://app.maydental.vn/

b. Click vào biểu tượng setting bên góc phải của trình duyệt, chọn "More tools" --> "Create shortcut..."

c. Chọn tên mà bạn muốn đặt rồi nhấn "create"

d. Bây giờ bạn chỉ cần click vào shortcut trên desktop để đăng nhập hệ thống.

Bước 2: Đối với trình duyệt Internet explorer

a. Đăng nhập vào hệ thống qua đường dẫn https://app.maydental.vn/

b. Click chuột phải chọn "create shortcut" 

c. Chọn "yes" để tạo shortcut như bạn mong muốn

 

Messager Maydental