Quản trị hệ thống trong phần mềm CRM, quản lý nha khoa giúp bạn thiết lập tên hiện thị, địa chỉ email, ngôn ngữ, hình ảnh đại điện, thay đổi mật khẩu và quản lý thông báo của bác sỹ.

Bước 1: Tinh chỉnh profile

 

Bước 2: Thay đổi mật khẩu

Bước 3: Tinh chỉnh thông báo

Tùy chọn những thông báo nào có quyền được gửi email đến bác sỹ.( gợi ý nên tùy chọn tất cả)
Messager Maydental