Quản trị hệ thống trong phần mềm CRM, quản lý nha khoa giúp bạn thiết lập tên hiện thị, địa chỉ email, ngôn ngữ, hình ảnh đại điện, thay đổi mật khẩu và quản lý thông báo của bác sỹ.

Bước 1: Tùy chỉnh profile

a. Click vào tài khoản sử dụng trên thanh công cụ, chọn mục "Chỉnh sửa hồ sơ và cài đặt15 setting.jpg
b. Tùy chỉnh profile: 16 email.jpg
Các thông tin:
  • Email 
  • Tên hiển thị
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • Ảnh đại diện

Bước 2: Thay đổi mật khẩu

17 pass.jpg  

Bước 3: Tùy chỉnh thông báo

Tùy chọn những thông báo nào có quyền được gửi email đến bác sỹ.
(gợi ý nên tùy chọn tất cả) 18 notifile.jpg