Ngành Nha khoa có chuyên khoa nha khoa thứ 10, “Gây mê Nha khoa” – chuyên khoa đã được công nhận bởi Ủy ban Quốc gia về Công nhận các Chuyên khoa Nha khoa và các Hội đồng Chứng nhận. Ủy ban Quốc gia đã thông qua một nghị quyết vào ngày 11 tháng 3 năm 2019 dựa trên đơn đăng ký của Hiệp hội Bác sĩ Gây mê Nha khoa Hoa Kỳ, trong đó đề nghị Gây mê Nha khoa được công nhận là một chuyên khoa Nha khoa riêng biệt.

Bác sĩ James Tom, chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Gây mê Nha khoa Hoa Kỳ, cho biết: “Cuộc bầu chọn mang tính lịch sử này của Ủy ban Quốc gia chắc chắn đã phản ánh những nỗ lực liên tục của ADA đối với việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và an toàn của bệnh nhân trong các lĩnh vực gây tê nha khoa, gây mê nha khoa và tiếp cận đến những bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.”

Gây mê Nha khoa gia nhập với 9 chuyên khoa Nha khoa đã được công nhận –

  1. Sức khỏe răng miệng cộng đồng
  2. Nội nha
  3. Bệnh lý miệng và hàm mặt
  4. X quang miệng và hàm mặt
  5. Phẫu thuật miệng và hàm mặt
  6. Chỉnh nha và chỉnh hình hàm mặt
  7. Nha khoa trẻ em
  8. Nha chu
  9. Phục hình răng.

Chuyên khoa Nha khoa thứ 10 bây giờ sẽ là Gây mê Nha khoa.

Theo trang web của Ủy ban Quốc gia về Chuyên khoa Nha khoa, những chuyên khoa trên đã được công nhận là “để bảo vệ cộng đồng, nuôi dưỡng nền nghệ thuật và khoa học của nha khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc.” Đơn xin phép đầu tiên gửi tới Ủy ban Quốc gia là vào tháng 9 năm 2018 bởi Hiệp hội Bác sĩ Gây mê Nha khoa Hoa Kỳ. Đơn xin phép này đã được xem xét bởi hội đồng đánh giá của Ủy ban Quốc gia về Công nhận Đặc biệt vào tháng 11 năm 2018, sau đó nó đã mời đóng góp bình luận công khai trong khoảng thời gian 60 ngày.

Vào tháng 2 năm 2019, hội đồng đánh giá, sau khi xem xét tất cả các ý kiến ​​nhận được liên quan đến đơn xin phép, đã cân nhắc xem nó có đáp ứng tất cả các yêu cầu để được công nhận và đưa ra khuyến nghị cho Ủy ban Quốc gia để cấp trạng thái Đặc biệt cho nó. Theo sự chấp thuận của ủy ban Quốc gia, tổ chức tài trợ phải thành lập một hội đồng quốc gia để chứng nhận chuyên ngành phù hợp với “Yêu cầu để được Công nhận của Hội đồng Chứng nhận Nha khoa”. Hội đồng Quản trị của ADA chỉ định 9 bác sĩ nha khoa tổng quát, một trong số chín chuyên gia trên được chỉ định bởi tổ chức tài trợ và một thành viên đại diện cho cộng đồng/cho khách hàng thì được chỉ định bởi Ủy ban Quốc gia.

Bác sĩ Tom cho biết, “Trở thành chuyên khoa thứ 10 được ADA công nhận sau 20 năm chứng minh với công chúng và các chuyên gia – những người đã thành lập nên ngành nha khoa, giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng để phá vỡ thực trạng và tìm ra những nỗ lực hợp tác mới với các đối tác của mình trong ngành y học và điều dưỡng,” ông nói thêm “Chúng tôi mong muốn ban hành rộng rãi nhận thức và giáo dục về gây tê và gây mê trong tất cả các khía cạnh của chăm sóc sức khỏe răng miệng, và bởi vì các bác sĩ gây mê nha khoa hiện đang làm việc cùng với tất cả các chuyên gia nha khoa khác, chúng tôi hy vọng sẽ có thể thúc đẩy nghề nghiệp cùng hợp tác để tiến lên trong tương lai.”

NguồnADA New

Các tin liên quan: