[Tài liệu] Hướng dẫn tạo và xác thực tài khoản Zalo OA doanh nghiệp

Zalo Official Account doanh nghiệp (OA doanh nghiệp) là tài khoản chính thức của doanh nghiệp trên Zalo, giúp doanh nghiệp và khách hàng/người dùng Zalo tương tác với nhau thông qua các tính năng.

Zalo OA xác thực tick vàng là OA dành cho Doanh nghiệp/Hộ kinh doanh có Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, được Ban quản trị Zalo OA xác thực và cấp dấu tick vàng giúp người dùng nhận diện tính chính thống của doanh nghiệp trên Zalo.

Chỉ Zalo OA xác thực tick vàng mới có thể sử dụng các tính năng nhắn tin, tương tác với người dùng Zalo.

Zalo OA cung cấp Tài liệu hướng dẫn anh/chị tạo và xác thực tài khoản Zalo OA doanh nghiệp, với các nội dung: 

1. Giới thiệu về OA xác thực

2. Hướng dẫn tạo OA

3. Quy trình Xác thực OA

4. Chuẩn bị hồ sơ xác thực

Xem và tải tài liệu TẠI ĐÂY

Các tin liên quan: