Dựa theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ, U.S. News & World Report đã lên danh sách những công việc nhẹ nhàng ít stress nhưng có thu nhập cao. Các công việc như Bác sĩ, nha sĩ, khảo cổ học, nhân chủng học, bản đồ học chiếm vị trí cao.

Đứng đầu là chỉnh nha, với mức lương 208.000 USD một năm. Chỉnh nha hay chỉnh hình răng hàm mặt áp dụng các phương pháp nắn chỉnh răng là chuyên khoa đầu tiên trong lĩnh vực nha khoa. Bác sĩ chỉnh nha là người được đào tạo chuyên biệt về lĩnh vực này tại các trường đại học có chuyên ngành nha. Chuyên khoa này được tạo dựng bởi những nỗ lực của các nha sĩ tiên phong là Edward Angle và Norman William Kingsley. Chuyên khoa chủ yếu thực hiện các công việc như chẩn đoán, ngăn ngừa, nắn chỉnh răngxương hàm lệch lạc.

Dưới đây là 10 công việc ít áp lực với mức lương cao nhất tại Mỹ:

1. Bác sĩ chỉnh nha

Mức lương trung bình năm: 208,000
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 7%
Trình độ yêu cầu : Tiến sĩ hoặc bằng cấp chuyên ngành

2. Chuyên gia thống kê

Mức lương trung bình năm: 84,060
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 31%
Trình độ yêu cầu : Thạc sĩ

3. Kỹ thuật viên xạ trị

Mức lương trung bình năm: 80.570 USD
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 9%
Trình độ yêu cầu : Bằng liên kết

4. Phát triển web

Mức lương trung bình năm: 67.990 USD
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 13%
Trình độ yêu cầu : Bằng liên kết

5. Nhà bản đồ học

Mức lương trung bình năm: 63.990 USD
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 15%
Trình độ yêu cầu : Cử nhân

6. Nhà nhân chủng học

Mức lương trung bình năm: 62,280
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 10%
Trình độ yêu cầu : Thạc sĩ

7. Nhà khảo cổ học

Mức lương trung bình năm: 62.280 USD
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 10%
Trình độ yêu cầu : Thạc sĩ

8. Chuyên viên trợ thính

Mức lương trung bình năm: 54.860 USD
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 16%
Trình độ yêu cầu : Trung học hoặc tương đương

9. Nghiên cứu khảo sát

Mức lương trung bình năm: 54.270 USD
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 1%
Trình độ yêu cầu : Thạc sĩ

10. Kỹ sư turbine gió

Mức lương trung bình năm: 53.880 USD
Mức tăng trưởng dự báo đến năm 2028: 57%
Trình độ yêu cầu : chứng chỉ nghề

Các tin liên quan: